ความเป็นมา

อาหารไทยได้รับการกล่าวขานมายาวนานสืบทอดมายังรุ่นสู่รุ่น และสร้างความประทับใจในรสชาติอาหารที่เข้มข้นรสจัดจ้าน รวมถึงหน้าตาการจัดวางสารับประณีตพิถีพิถัน สื่อถึงงานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ จนได้รับการยอมรับไปไกลในครัวโลก ห้องอาหาร "ครัวรังสิต" อยู่คู่กับสนามกอล์ฟกรุงกวีรังสิต คลอง 4 แห่งนี้ มากว่า 20 ปี เริ่มต้นมาจากการชอบทาอาหารของท่านกรรมการบริหาร คุณสยุมพร เหวียนระวี มาดามที่มีความเพรียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ และคุณสมบัติ โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้านการทำอาหาร และจะชานาญพิเศษสาหรับเมนูอาหารไทย ที่สืบทอดมาจากต้นตาหรับชาววัง ซึ่งเป็นอาหารโบราณซึ่งหาได้ยากในปัจจุบันนี้ "ครัวรังสิต" บริการอาหารเลิศรสระดับเชลล์ชวนชิมมีให้เลือกสรรกว่า 100 เมนู มีอาหารให้เลือกหลากหลายแบบอาทิเช่น อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติ จากพ่อครัวมือหนึ่งระดับชั้นนำของประเทศ โดยมีหัวใจในการทาอาหารคือ ความสะอาด และการคัดสรรวัตถุดิบที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ เพื่อให้ได้อาหารที่มีรสชาติล้าเลิศ ระดับเชลล์ชวนชิม ที่ได้รับใบประกาศมาแล้วกว่า 5 เมนู