ครัวรังสิต กรุงกวี

เลขที่ 115/12 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง4)
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาณี 12130
โทรศัพท์ : 02-5774141-9 โทรสาร : 0-2577-2894 อีเมล์ : info@krungkavee.com เวลาทำการ : ทุกวัน 6.00 - 20.00 น.

115/12 Moo 3 Ransit-Nakornnayok Rd.
Buengyeetho, Thanyaburi, Patumtanee 12130
Tel. +66(0)2-5774141-9 Fax. 0-2577-2894 Email : info@krungkavee.com Opening time : Everyday 6AM - 8 PM