สำหรับการสัมมนาและการประชุม ทางสโมสรกรุงกวีมีห้องริมธาร ที่รองรับได้มากกว่า 60 ท่าน ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน เช่น การพรีเซ้นต์งาน การผึกอบรม งานเลี้ยงรับประกาศนียบัตร และงานจัดเลี้ยงวันเกิด

สำหรับงานจัดเลี้ยง มีสถานที่ทั้งในห้องจัดเลี้ยงปรับอากาศ และเฉลียงชมบัวท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ ริมสนามกอล์ฟที่ท่านจะได้สัมผัสถึงเสน่ห์หามนตราของกรุงกวีได้อย่างล้าลึก ซึ่งสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 200 ท่าน อาทิเช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ งานเลี้ยงประจำปีบริษัท งานเลี้ยงส่งการปลดเกษียณ หรือแม้กระทั่งงานแต่งงาน โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญงานจัดเลี้ยงของโรงแรม ที่จะคอยช่วยวางแผนและให้บริการงานของท่านให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น