พนักงานขับรถ   
พนักงานเสิร์ฟ   
เจ้าหน้าที่เกษตร (ภูมิทัศน์)   
ช่างยนต์   
โอเปอรเตอร์   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย   
พนักงานต้อนรับ (Receptionist)   
1. เจ้าหน้าที่เกษตร (ภูมิทัศน์)
รายละเอียด : ดูแลรับผิดชอบงานภูมิทัศน์ ดูแลต้นไม้
 
อัตรา : 2 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาพืชสวน
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้บ้าง
5. สามารถพักที่บ้านพักในบริษัทได้
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
รายละเอียด :

ดูแลงานด้านการตลาด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดทำแผนการตลาด

 
อัตรา : 2 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้
5. มีพาหนะเป็นของตนเองจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

3. ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียด :

ซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิด,ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

 
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
3. จบ ปวช-ปวส. ช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

4. พนักงานต้อนรับประจำคลับเฮ้าส์
รายละเอียด :

- ตรวจสอบระบบงานด้านบริการในห้องอาหารทั้งหมด
- ช่วยเหลือประสานงานกับผู้ช่วยผู้จัดการคลับเฮ้าส์
- ทำรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ส่งผู้ช่วยผู้จัดการคลับเฮ้าส์
- ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลทรัพย์สินของห้องอาหารทั้งหมด
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 
อัตรา : 2 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-45 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
2. มีประสบการ์การบริการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. บุคลิกภาพดี รักงานบริการด้านร้านอาหาร มี Service mind
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง กล้าแสดงออก และสามารถตัดสินใจ
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
6. มีความสามารถในการวางแผนงานต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านบริการ
7. มีทักษะ ความชำนาญ ในเรื่องการบริการลูกค้า
8. สามารถทำงานวันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทำงานเป็นกะได้
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

5. แคชเชียร์
รายละเอียด :

ให้บริการหน้าเคาเตอร์และเก็บเงินลูกค้าที่มาใช้บริการภายในคลับเฮ้าส์

 
อัตรา : 2 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง
2. วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. รักงานบริการ
6. มีความซื่อสัตย์
7. มีที่พักอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี
8. มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

6. พนักงานขายประจำซุ้ม
รายละเอียด :

ดูแลงานขายอาหาร และน้ำดื่ม และงานอื่นตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 
อัตรา : 3 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกหน้าตาดี
5. สามารถเดินทางมาทำงานที่รังสิตคลอง 4 ได้
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

7. พนักงานเสิร์ฟ
รายละเอียด :


 
อัตรา : 5 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. บุคลิกดี
4. รักงานบริการ
5. มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

8. ช่างก่อสร้าง ก่ออิฐ ฉาบ สี งานไม้ เหล็ก
รายละเอียด :

ทำงานก่อสร้าง งานก่ออิฐ ฉาบ เชื่อม สี ฯลฯ

 
อัตรา : 20 ตำแหน่ง  
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานไม้
5. มีที่พักในโครงการ
6. มีประสบการณ์ได้รับการพิจาณาพิเศษ
 
หมายเหตุ :   ขึ้น

 
วิธีรับสมัครงานด้วยตัวเอง
  1. ส่ง E-mail : hr@krungkavee.com
  2. ส่งทางไปรษณีย์
  3. สมัครด้วยตนเอง

บริษัท กรุงกวี จำกัด

ที่อยู่ : 115/12 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ติดต่อ : คุณจันทิมา,คุณเทียมจันทร์
โทรศัพท์ : 02-5772891-3 ต่อ 222, 215 
โทรสาร : 0-2577-2894

(ทุกตำแหน่งงาน หากมีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)