ติดต่อสนามกอล์ฟกรุงกวี

สนามกอล์ฟกรุงกวี

เลขที่ 115/12 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง4)
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาณี 12130
โทรศัพท์ : 02-5774141-9 โทรสาร : 0-2577-2894 อีเมล์ : info@krungkavee.com เวลาทำการ : ทุกวัน 6.00 - 20.00 น.