พื้นที่สำหรับปลูกบ้านที่พักอาศัยพร้อมบริเวณบ้านกว้างขวางติดสนามกอล์ฟ โดยมีคูคลองและต้นไม้ที่นอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังช่วยกันบริเวณบ้านให้อิสระจากถนนเพื่อเพิ่มความสงบ เป็นสัดส่วนและปลอดภัยสูงสุด ถนนรอบโครงการกว้างขวางและร่มรื่นด้วยเงาจากทิวไม้ ทั้งสองข้างทางขนาบด้วย Linear park ความยาวรอบโครงการกว่า 4 กม. และจุดพักผ่อนเป็นระยะๆ ทั่วโครงการ

กลุ่มที่ดินได้รับการวางผังออกแบบให้มีการจัดวางและสอดประสานความกลมกลืนกับสนามกอล์ฟอย่างแยบยล แต่มีทางสัญจรที่แยกออกเป็นสัดส่วน ไม่รบกวนกัน ทั้งยังกั้นออกจากกันด้วยทะเลสาบและคูคลอง ที่ดินทุกแปลงจึงได้ภูมิทัศน์อันเขียวขจีของสนามกอล์ฟและคูคลองอย่างเต็มที่

การวางผังโครงการเป็นสัดส่วน ชัดเจน คำนึงถึงการใช้ที่ดินในภายหน้าไม่ให้เกิดการปะปนในเรื่องของการใช้ที่ดินและเพื่อเพิ่มความสงบเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ที่ดินจึงได้ถูกวางผังแยกจากส่วนพาณิชย์และคอนโดมิเนียมอย่างชัดเจน โดยจัดไว้เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10-12 แปลง มีทางเข้าออกเฉพาะกลุ่ม ซึ่งแยกจากถนนสายหลักของโครงการเข้าสู่แปลงที่ดิน โดยไม่ปะปนกับส่วนอื่น สะดวกแก่การรักษาความปลอดภัยได้อย่างดี

ที่ดิน 2 ขนาด ตามความพึงพอใจของคุณ ที่ดินขนาด 1 ไร่ครึ่งขึ้นไป หน้ากว้างประมาณ 40 เมตร ลึกเพียง 60 เมตร เป็นสัดส่วนที่ดีและลงตัวที่สุดสำหรับการปลูกบ้านพักอาศัยที่สามารถจัดวางตัวบ้านและสวนอันสวยงามร่มรื่นได้ตามที่ต้องการ

ต้นไม้ใหญ่ที่เลือกสรรแล้ว ที่ดินทุกแปลงได้รับการปรับระดับและปรับปรุงคุณภาพแล้ว เป็นดินที่ดีไม่มีการนำดินคุณภาพเลวชั้นล่างจากบ่อดินมาถม พร้อมทั้งได้รับการตรวจและปรับปรุงสภาพความเป็นกรด-ด่างด้วยการใส่ปูนมาร์ล เพื่อให้มี pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้และปลูกพืชตระกูลถั่ว พร้อมไถกลบเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะมีบ้านในฝันพร้อมสวนที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่ เพื่อให้บ้านของท่านมีความร่มรื่นทันทีที่เข้าอยู่อาศัย

ที่ดินทุกแปลงจึงได้รับการออกแบบตำแหน่งกลุ่มต้นไม้ใหญ่และปลูกต้นไม้ไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลหรือไม้ประดับล้วนแต่เป็นพันธุ์ที่ได้รับการคัดพันธุ์เป็นพิเศษแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ดีเยี่ยมทุกต้น เริ่มต้นปลูกด้วยขนาดที่เหมาะสม สวนของท่านจึงเป็นสวนที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีระบบรากแข็งแรง มั่นคง มีขนาดใหญ่ ทันใจไม่ต้องเสียเวลารอคอยสวนสวยที่ร่มรื่นและสมบูรณ์