บ้านกรุงกวีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานด้านออกแบบภูมิทัศน์จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

อาจารย์กนก เหวียนระวี (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงกวี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ "กรุงกวี" ที่ได้ีัรับการยกย่องให้เป็นโครงการที่มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านรังสิต-นครนายก โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติด้านออกแบบภูมิทัศน์บนพื้นที่จริงและใช้งานได้จริง ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยใช้บ้านกรุงกวีและสนามกอล์ฟกรุงกวีเป็นกรณีศึกษา