กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล หลักการวางผังบริเวณและระบบป้องกันน้ำท่วม

กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ส่งทีมสถาปนิก ฝ่ายสถาปัตยกรรม แผนกแบบแผน กองออกแบบก่อสร้าง ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล หลักการวางผังบริเวณและระบบป้องกันน้ำท่วม ของโครงการ กรุงกวี บนพื้นที่นับ 1,000 ไร่ เมื่อ 11 ก.พ ที่ผ่านมา ณ. โครงการ กรุงกวี รังสิต คลอง 4

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฑิฆัมพร จุลพันธ์ 02: 577-4141,080-599-8828 , อัจฉราพรรณ ปานปิ่น 083-710-5608