บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย

อาจารย์กนก เหวียนระวี ประธานกรรมการบริหาร สนามกอล์ฟกรุงกวีและบ้านกรุงกวีได้รับคัดเลือกเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ประจำปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฑิฆัมพร จุลพันธ์ 02: 577-4141,080-599-8828 , อัจฉราพรรณ ปานปิ่น 083-710-5608