กรุงกวีเพื่อเด็ก

สนามกอล์ฟกรุงกวี   รังสิต-นครนายก คลอง  4  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบอุปกรณ์กีฬาและของเล่น ให้กับเด็ก 3  ชุมชนใกล้เคียง  ได้แก่  ชุมชนจินดาสุข , ชุมชนฟ้ารังสิตและ ชุมชนสินทรัพย์   ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี  ผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้านวันเพ็ญ  เฮงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  เมื่อวันเด็ก  12  มกราคม  2556  ที่ผ่านมา .......

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฑิฆัมพร จุลพันธ์ 02: 577-4141,080-599-8828 , อัจฉราพรรณ ปานปิ่น 083-710-5608