ถวายปัจจัย วัดพระบาทน้ำพุ

ทางสนามกอล์ฟกรุงกวี ได้นิมนต์พระอาทรประชานารถ (อลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุมารับเงินบริจาคจำนวนกว่า 300,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา