ทุกส่วนของโครงการได้รับการจัดวางผังโดยมืออาชีพที่เข้ากับความต้องการของคนไทยเป็นอย่างดี ทางโครงการยังได้ดูแลในเรื่องภูมิสถาปัตยกรรม รักษาความเป็นธรรมชาติให้สวยงาม ร่มรื่นด้วยคูคลองที่ล้อมรอบแปลงที่ดินและบรรยากาศสนามกอล์ฟที่เขียวขจี

ด้านหน้าโครงการอยู่ริมคลองรังสิตติดถนนใหญ่มีรถประจำทางผ่านหลายสาย ถูกวางเป็นบริเวณธุรกิจและการพาณิชย์ เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนใกล้เคียงสมาชิกและผู้อยู่อาศัยในกรุงกวี

ด้านตะวันออก จรดวงแหวนรอบนอกและคลอง 5 มีถนนเลียบคลอง ขนาบด้วยทิวไม้ให้ร่มเงาตลอด ซึ่งเป็นถนนต่อเนื่องไปเป็นที่ตั้งของกลุ่มที่ดินจัดสรรสำหรับบ้านพักอาศัย รอบโครงการมีทางจักรยานและทางวิ่งพร้อมสวนพักผ่อนจัดในรูปแบบต่าง ๆ เป็นระยะๆ ทั่วโครงการ เพื่อให้ได้บรรยากาศร่มรื่นและยังเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วย

ด้านตะวันตก มีอาคารชุด (Condominium) ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้และสวน Linear park ยาวตลอดด้านเพื่อเป็นแนวกั้น และให้แน่ใจว่า บรรยากาศอันสงบเงียบในกรุงกวีจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีทุกๆจุด