ภูมิทัศน์ทางน้ำ (Water Landscape)
 

เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้นำโครงการแรกและแห่งเดียวในขณะนี้ ที่มีการจัดภูมิทัศน์ทางน้ำที่สวยงามด้วยพรรณไม้น้ำหลากหลายชนิดด้วยคูคลองและทะเลสาบที่กระจายอยู่ทั่วไปโครงการรวมความยาวประมาณ 15 กม. ยังช่วยให้กรุงกวีมีภูมิอากาศที่ชุ่มชื้น เย็นสบาย และมีบรรยากาศเฉพาะตัวที่ยากจะหาได้ในปัจจุบัน จำนวนนกและปลาตามธรรมชาติในกรุงกวีเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ถ้าที่นี่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอสัตว์ต่าง ๆ ก็คงไม่มาอยู่ร่วมกัน พึ่งพากันตามธรรมชาติอย่างเช่นทุกวันนี้

นอกจากการสร้าง การปรับปรุงแล้ว การดูแลบำรุงรักษา ให้คงอยู่ ก็ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดที่จะดูแล วิธีหนึ่งที่เราเลือกใช้ในการดูแลธรรมชาติที่กรุงกวี ก็คือ การใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ที่เป็นพิษ หรือที่เราเรียกว่า Biological Control แล้วหันมาใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติทดแทน อาทิ สารสกัดจากสะเดากำจัดศัตรูพืช การใช้ EM ควบคุมคุณภาพน้ำหรือการใช้ไฟล่อแมลง และตรวจจำนวนและชนิดของแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อต้นไม้เป็นต้น

 
 
 
 
สวนรอบโครงการ (Linear Park)  
เพื่อให้เกิดความสงบ เป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการมากที่สุด พื้นที่โดยรอบโครงการได้ถูกกันออกเป็นแนวยาว ป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกและจัดเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพรรณไม้นานาชนิด เป็นส่วนพักผ่อนรอบโครงการและยังเป็นแหล่งสะสม แสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สวยงาม และบางพันธุ์ไม่ค่อยเป็นที่พบเห็นกันทั่วๆ ไป จึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักต้นไม้และธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง  
 
 
 
พันธุ์ไม้เด่นกรุงกวี 18 หลุม  
 
หลุม
ไม้ยืนต้น ช่วงออกดอก
กล้วยไม้ ช่วงออกดอก
A1
ยางนา ตลอดปี
ลั่นทมขาว ตลอดปี
 
A2
ราชพฤกษ์ ก.พ. - พ.ค.
 
A3
ประดู่แดง ม.ค. - ก.พ.
พะยอม ก.พ. - เม.ย.
 
A4
คงคาเดือด ตลอดปี
ช้างน้าว ธ.ค. - ก.พ.
 
A5  
ช้างกระ ธ.ค. - ก.พ.
A6  
ไอยเรศ ธ.ค. - ก.พ.
A7
เรนโบว์ชาวเวอร์ ตลอดปี
อินทนินบก ม.ค. - มี.ค.
นนทรี ก.พ. - มี.ค.
 
A8  
เอื้องพวงมาลัย มี.ค. - เม.ย.
A9  
เอื้องกุหลาบขาว มี.ค. - เม.ย.
 
 
หลุม
ไม้ยืนต้น ช่วงออกดอก
กล้วยไม้ ช่วงออกดอก
B10  
กล้วยไม้ กะเร่กะร่อน มี.ค. - เม.ย.
B11
ตาเบเหลือง หรือเหลืองปรีดียาธร ก.พ. - มี.ค.
หางนกยูง เม.ย. - พ.ค.
 
B12  
เอื้องผึ้ง มี.ค. - เม.ย.
ช้างเผือก ธ.ค. - ก.พ.
B13  
เขาแกะ ธ.ค. - ก.พ.
B14
กุ่มบก มี.ค. - เม.ย.
 
B15
อินทนินน้ำ มี.ค. - พ.ค.
 
B16
กันเกรา ตลอดปี
 
B17
ปีป ก.ย. - พ.ย.
 
B18
เสลา ก.พ. - มี.ค.
ชมพูพันธ์ทิพย์ ก.พ. - เม.ย.