ที่ดินผืนสวยเกือบ 1,000 ไร่ ขนาบคลองรังสิตยาวกว่า 1 กม. ไปจรดคลอง 5 นี่คือผืนดินที่ได้ถูกเจียรนัยให้เป็น "กรุงกวี" สโมสรมีระดับสำหรับคนไทย ท่ามกลางชุมชนใหม่ พร้อมความเจริญครบวงจรในอนาคต เพื่อรูปแบบชีวิตครอบครัวที่ สมบูรณ์..สงบ..สะดวกสบาย..ผ่อนคลาย คู่คลองรังสิต พร้อมรวมกลุ่มชนที่มิได้เพียงชื่นชมความสุนทรีของการใช้ชีวิตอย่างประณีตพิถีพิถันเท่านั้น แต่ยังรักที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสบาย..อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ทั้งด้วยการมอง การฟัง การสัมผัสและรู้สึกได้สมกับชื่อ "กรุงกวี"
"ด้วยความคิดและสาเหตุหลายประการ "กรุงกวี" จึงเกิดขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปณิธานสูงสุดก็คือ ประสงค์จะให้ "กรุงกวี" เป็นที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับความเป็นคนไทย มีสถานที่ที่มีชื่อเป็นไทย มีบรรยากาศ ภูมิทัศน์และสวนธรรมชาติแบบไทยๆ เริ่มต้นและสร้างสรรค์โดยคนไทย ด้วยความประณีตและตั้งใจจะให้ดีให้สมกับที่เป็นไทย"